Nieuwjaarswens Bestuur.

Datum: 9 januari 2021

Ik wil alle leden en ouders van leden van Avantri namens het bestuur een voorspoedig nieuwjaar toewensen en hoop met hen dat wij, de belemmeringen ons opgelegd door het Covid virus, zo snel mogelijk achter ons kunnen laten. 

 

Zoals zoveel zaken sinds 23 maart 2020 gaat de traditionele nieuwjaarsreceptie in 2021 niet door, maar ik wil toch wel graag op een aantal zaken terugkijken. 

 

We begonnen als altijd het jaar enthousiast, de baanatleten startten hun training voor de komende baanwedstrijden, de Commissie Wegwedstrijden was druk met het organiseren van de Avantri Wegwedstrijden en de marathonlopers begonnen hun training voor de Rotterdam marathon. Er zijn echter maar een paar van deze evenementen doorgegaan. 

 

Op 23 maart moesten wij in verband met het verminderen van de kans op besmetting met het Corona virus de baan tot 27 april afsluiten voor alle leden. Op deze datum mochten de leden tot en met 18 jaar weer op de baan trainen maar de leden vanaf 18 waren pas op 11 mei aan de beurt. Er diende echter wel 1,5 meter afstand tussen de atleten te worden gehouden. Sinds 14 december zijn de maatregelen extra verscherpt en mag er in ieder geval tot 19 januari maar met groepjes van twee op de baan worden getraind. Ik wil hierbij mijn complimenten geven aan de trainers die in deze lastige periode de trainingen hebben verzorgd en natuurlijk aan de leden die zich zo netjes aan de geldende regels hebben gehouden. De G-groep hebben wij sinds 23 maart geen training meer kunnen aanbieden. Wij hopen als iedereen is ingeënt de training weer te kunnen gaan verzorgen.  

 

Josien de Pater heeft na vele jaren de inkoop te hebben verzorgd voor de kantine aangegeven hiermee te willen stoppen. Het bestuur wil Josien bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en zal hier op een later tijdstip dit jaar nog een keer terugkomen. Ook gaan wij afscheid nemen van Pauline van Norden. Zij gaat verhuizen naar de Betuwe. Ook haar wil het bestuur bedanken voor haar inzet als trainer voor onze vereniging de afgelopen jaren. 

 

In 2020 zijn er ook twee leden overleden te weten op 12 juli Liesbeth Steehouwer op 50 jarige leeftijd en op 15 september Hans Boon op 80 jarige leeftijd beiden na een slopende ziekte.

 

Het afgelopen jaar was er geen vrijwilligers buffet en zijn er ook geen prijzen uit te reiken. Als wij ons allemaal aan de regels houden is de kans het grootst dat wij het buffet en de prijzen dit jaar wel weer kunnen doen.

 

Het bestuur heeft de laatste maanden via Teams vergaderd en heeft er samen met de trainers naar gestreefd u de afgelopen periode zo goed mogelijk te informeren. Ook voor ons waren er vaak onduidelijkheden. Mochten er vragen zijn mail dan gerust naar secretaris@avantri.nl

 

Rest mij u nogmaals alle goeds voor dit jaar toe te wensen.    

 

Namens het Bestuur, 
Ronald Hamaker, voorzitter 

Terug naar de vorige pagina

ZoekenWebsite sponsors